Damian Dereń Kancelaria Adwokackapon. - pt. od 8:00 do 16:00

tel. 502 339 016

§ Prawo cywilne

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
 • Prawo zobowiązań / prawo umów
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne
 • Dziedziczenie, prawo spadkowe
 • Inne

 

§ Prawo karne

 • Kompleksowa pomoc w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń

 

§ Prawo rodzinne

 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Rozwód, separacja
 • Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa
 • Sprawy opiekuńcze
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Inne

 

§ Prawo administracyjne, postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • Obywatelstwo
 • Inne

 

§ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Inne
(C) 2015 - 2018 Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Dereń Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Cookies