Damian Dereń Kancelaria Adwokackapon. - pt. od 8:00 do 16:00

tel. 502 339 016

Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną przez Adwokata jest ustalane indywidualnie z klientem.

Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy oraz konieczności prowadzenia sprawy poza siedzibą Kancelarii.

Bazą wyjściową do ustalenia wynagrodzenia są stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W sytuacji, gdy kondycja finansowa klienta nie pozwala na jednorazowe uiszczenie opłaty istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia adwokackiego w ratach.

(C) 2015 - 2018 Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Dereń Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Cookies